Ebe Nilgün Yağcı

2008 Bolu Sağlık Meslek Lisesi mezunudur. Samsun ve Bolu illerinde çeşitli sağlık kuruluşlarında görev yapmıştır. Halen Bolu ilinde görev yapmaktadır.

51 No'lu Aile Hekimi Ofisi