top of page

Ebe Nilgün Yağcı

2008 Bolu Sağlık Meslek Lisesi mezunudur. Samsun ve Bolu illerinde çeşitli sağlık kuruluşlarında görev yapmıştır. Halen Bolu ilinde görev yapmaktadır.

51 No'lu Aile Hekimi Ofisi

bottom of page