top of page

Ebe Gönül SIZAN

2015 Yılı Kırklareli Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümü mezunudur. İstanbul  ve Kastamonu'da görev yapmıştır. Halen Bolu ili 12 Kasım ASM'de görev yapmaktadır.

41 No'lu Aile Hekimi Ofisi

bottom of page