Ebe Gönül SIZAN

2015 Yılı Kırklareli Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümü mezunudur. İstanbul  ve Kastamonu'da görev yapmıştır. Halen Bolu ili 12 Kasım ASM'de görev yapmaktadır.

41 No'lu Aile Hekimi Ofisi