top of page

Dr.Onur Şerefhanoğlu

2001 Yılı Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunudur. Bolu ilinde görev yapmıştır.

51 No'lu Aile Hekimi

bottom of page