Hemşire Duygu Vural

1995 Yılı Bolu Sağlık Meslek Lisesi mezunudur. Kastamonu ve Bolu illerinde çeşitli sağlık kurumlarında görev yapmıştır. Halen Bolu ilinde görev yapmaktadır.

26 No'lu Aile Hekimi Ofisi