top of page

Hemşire Duygu Vural

1995 Yılı Bolu Sağlık Meslek Lisesi mezunudur. Kastamonu ve Bolu illerinde çeşitli sağlık kurumlarında görev yapmıştır. Halen Bolu ilinde görev yapmaktadır.

26 No'lu Aile Hekimi Ofisi

bottom of page